Monthly Archives: januari 2019

Sponsorinfo 2018-12-26

Hej! Vi ber att få framföra ett stort tack till er alla som har hjälpt oss på olika sätt under 2018. Utan ert stöd och eran hjälp så skulle det inte ha varit möjligt för oss att genomföra vårt deltagande i VM-serien. Vi hoppas naturligtvis på ett fortsatt gott samarbete under 2019. Resultaten under året har inte blivit vad vi …