Sponsorinfo 2018-11-01

Hej
Vi bestämde oss för att avstå VM-tävlingen i Portugal och istället lägga tid och pengar på att försöka hitta anledningen till varför vi inte får den fart på båten som vi önskat. Vi har identifierat tre problem och 4 st eventuella anledningar till varför vi inte har fått de resultat som vi önskat.

Problemen:

• Båten har inte balans i starten från 70 till 125 km/h, därefter fungerar ekipaget bra upp till full fart (c:a 200 km/h). Obalansen gör att vi förlorar 0,5 till 1 sek i accelerationen från 0 till 400 meter samt 10 km/h i toppfart vilket betyder att flera andra ekipage har hunnit köra om fram till första kurvan. Samtidigt är obalansen en riskfaktor då man ligger nära varandra i starten.• Båten har inte balans i starten från 70 till 125 km/h, därefter fungerar ekipaget bra upp till full fart (c:a 200 km/h). Obalansen gör att vi förlorar 0,5 till 1 sek i accelerationen från 0 till 400 meter samt 10 km/h i toppfart vilket betyder att flera andra ekipage har hunnit köra om fram till första kurvan. Samtidigt är obalansen en riskfaktor då man ligger nära varandra i starten.

• Johan upplever båten som lynnig. Han litar inte riktigt på att båten gör det som han förväntar sig när han kör med full attack. Johan har svårt att känna hur mycket vattenkontakt som båten har i hög fart. Det känns som att köra fort med en bil som har slitna sommardäck på isig väg.

• Ekipaget ”fastnar/gräver ned sig” i utgångarna av kurvorna. Det resulterar i att Johan inte kan göra snäva svängar runt bojarna då båten ”fastnar” ändå mer. Istället tvingas Johan köra en större sväng vilket resulterar i att distansen blir längre och han öppnar ett spår på i.

Fören ”gräver” ned sig för mycket i kurvorna

Eventuella anledningar till problemen:

1. MOTORN LÄMNAR INTE FULL EFFEKT1. MOTORN LÄMNAR INTE FULL EFFEKT.
2. PROPELLRARNA SOM VI ANVÄNDER ÄR INTE BRA.
3. BÅTENS FORM ELLER TYNGDPUNKT ÄR FEL.
4. JOHAN LYCKAS INTE FÅ UT MAXIMALT AV EKIPAGET.

Lägger man samman problemen och anledningarna med varandra så får man många olika tänkbara kombinationer. Sedan är det troligt att det verkliga problemet är en kombination av flera av de listade punkterna.

Försök till lösning av problemen:
Vi gav oss naturligtvis på de enklaste anledningarna först för att nedbringa antal kombinationer.

4. ” JOHAN LYCKAS INTE FÅ UT MAXIMALT AV EKIPAGET”
Vi tror inte att Johan har blivit en sämre förare över vintern då han de senaste 5 åren har varit topp 5 i världen. Däremot känner han sig inte helt säker på hur båten kommer att reagera i olika situationer.

1. ”PROPELLRARNA SOM VI ANVÄNDER ÄR INTE BRA”
De är av senaste design och från samma tillverkare som alla andra använder. Men för att utesluta även propellrarna så testade vi några gamla propellrar som går för sakta i dag men som inte gav obalans i starterna när de användes. Det blev ingen skillnad.

2. ”MOTORN LÄMNAR INTE FULL EFFEKT”
För att testa det så kördes motorerna i bromsbänk. Vi kunde inte se någon skillnad och motorerna lämnade den effekt som förväntades. Men för att bli helt säkra så testades båda motorerna på båten utan någon märkbar skillnad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ”BÅTENS FORM ELLER TYNGDPUNKT ÄR FEL”
Eventuella formfel

Knappast troligt då båtbyggaren har varit verksam i branschen i mer än 40 år och är ett aktat namn inom racingkretsarna. Under den tiden har han producerat ett stort antal världsmästarbåtar.

Eventuellt tyngdpunktsfel
Vid konstruktionen av Johans båt bedömdes det att den aerodynamiska lyftkraften i framkant av båten skulle bli stor. Därför flyttades förarplatsen fram 5 cm och bensintanken 12 cm mot det normala för att bibehålla den tänkta tyngdpunkten/balansen.
Det första vi gjorde när vi upptäckte att vi hade obalans i båten var att flytta all tänkbar vikt bakåt. Vi kunde flytta motorn, en hydraulpump och en lufttub. Resultatet blev bättre men inte tillräckligt bra.

Vad som nu kunde göras var att bygga om delar av båtens undersida. Under alla de tester som vi har gjort så har det visat sig att när vi har ökat lyftkraften bak på båten så har den fungerat sämre. Vi skulle hellre ha velat prova att öka lyftkraften fram eller sänka den bak men det har inte varit praktiskt möjligt.

För att gå vidare så var det mera drastiska åtgärder som erfordrades därför kontaktades båtbyggaren. ”Kes” Molgaard har nu flyttat tillbaka förarplatsen för att komma till den planerade balansen. I samband med det jobbet passade vi på att bygga in några andra saker som också borde hjälpa till så att båten inte ”fastnar” i kurvorna.

   

Nu har botten spacklats, slipats och lackerats därefter skall allt återmonteras i båten innan vi kan åka ut och testa vad förändringarna har inneburit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testerna som vi har utfört efter ombyggnaden visade att vi är på rätt väg vad gäller tyngdpunktens placering. Efter ändringen hos Kes i Danmark så har det visat sig att balansen är bättre men ännu inte helt bra. Vi behöver mera frontlyft och nu går det inte att flytta mera vikt bakåt. Vi måste hitta andra utvägar.

En utväg är att förlänga tunneltaket framåt för att det skall generera mera frontlyft. Därför engagerades en möbelsnickare för att hjälpa oss förlänga tunneltaket. Förlängningen av tunneltaket gör mest nytta i höga farter medan vårt problem visar sig vid c:a halva toppfarten så vi vet inte hur stor nytta det gör men vi måste ju prova.

 

 

Andreas mäter upp förstärkningar                         Johan passar in en plywooddetalj

 

 

Tunneltaket och spanten på plats                            Nya däcksdelarna på plats

 

Nu återstår det bara att testa igen. Tyvärr ställer det blåsiga vädret till det för oss då det är svårt att få till några riktiga tester. Vi kommer att åka ut på sjön så fort vinden tillåter några seriösa tester. Vi har nu testat förlängningen. 9 grader varmt/kallt, spöregn och blåst men vi hittade lä bakom en holme. Balansen blev bara marginellt bättre, därför har vi kontaktat Kes i Danmark. Han lastar bilen med distansmaterial, epoxi, kolfiber och verktyg därefter kommer han upp till Eskilstuna för att bygga om bakre delen av gångytorna. För att kunna göra det måste båten in i värmen och vändas upp och ned.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var precis plats i garaget för att vända båten. Nu väntar vi bara på att Kes skall komma och göra jobbet.

Kes kom upp från Danmark och gjorde den ombyggnad/justering som Johan och han kom överens om tidigare.

 

 

 

 

 

 

 

Kes i plastartagen. Nu väntar vi på att epoxin skall härda så att vi kan göra slutplastningen.

 

 

Ändringen har spacklats, slipats och lackerats så nu kan vi återmontera allt på båten och åka ut och testa vilken skillnad som ombyggnaden har gjort.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att flytta tyngdpunkten ytterligare bakåt så har vi flyttat ut motorn en bit från akterspegeln. Det är möjligt att det blir för mycket nu när botten är ändrad men i så fall får vi ta bort klotsen eller byta ut den mot en mindre. Det vet vi inte något om innan vi har varit på sjön och testat.

Nu har vi provat de senaste ändringarna. Balansen i starterna var helt OK men ombyggnaderna av gångytorna har resulterat i att aktern inte lyfter lika mycket som tidigare. Det resulterade i att motorn inte orkar få propellern att spinna loss just i startögonblicket. Resultatet blir då att Johan tappar tid de första metrarna. Troligen kan vi åtgärda det genom att ändra på motorns infästning på båten. Det får bli nästa justering innan vi kan testa igen.

Tyvärr har vi nåtts av meddelandet att VM-finalen på Sri Lanka den 1 dec är inställd på grund av att arrangören inte har betalat transportföretaget för returtransporten av båtarna. Internationella förbundet och förarföreningen har krävt att hemtransporten skall vara betald innan vi lastar några containrar annars riskerar vi att båtarna blir kvar på Sri Lanka.

 
Stadsmiljö från Sri Lankas huvudstad Colombo där finalen skulle ha genomförts

Den inställda transporten av båtarna till Sri Lanka har gett oss lite mera tid att utveckla båten. Efter massor med ombyggnader/ändringar och testande så har vi äntligen nästan nått målet med starterna. Balansen i motvinden är helt OK och sluthastigheten har ökat med c:a 10 km/h, medan medvindsstarterna behöver jobbas med ytterligare. Det visar sig också på tiderna som nu börjar komma ned på den nivån vi strävar efter. Just nu behöver vi ned 2-4/10 sekunder till på startsträckan 0 till 400 m.

Tyngdpunktens placering är mycket viktig, därför har vi hängt upp båten i stroppar fram och bak. Vi flyttade sedan en våg mellan stropparna. Resultatet vi fick fram ligger i linje med det som vi trodde. Nu har vi värden på det så vi behöver inte gissa längre.
Vi har tagit kontakt med båtbyggaren Christen ”Kes” Molgaard i Danmark som har gjort en likadan vägning av en systerbåt. Vi kommer nu att diskutera resultatet och bestämma vad som skall göras inför nästa säsong.

 

 

Fotomontage av vägningen

 

Hälsningar