Sponsorinfo 2018-12-26

Hej!

Vi ber att få framföra ett stort tack till er alla som har hjälpt oss på olika sätt under 2018. Utan ert stöd och eran hjälp så skulle det inte ha varit möjligt för oss att genomföra vårt deltagande i VM-serien. Vi hoppas naturligtvis på ett fortsatt gott samarbete under 2019.

Resultaten under året har inte blivit vad vi önskat oss. Det har troligen berott på flera saker men vi har, på goda grunder, kommit fram till de anledningar som påverkat resultatet mest. Dessa anledningar jobbar vi på att åtgärda inför nästa säsong.

En del regeländringar, vad gäller bearbetning av motorerna, gör att vi kan öka effekten i våra motorer. Regeländringarna har diskuterats i några år och vissa team har redan bearbetat sina motorer utan att ha stöd i regelboken men ändå klarat sig vid efterbesiktningar. Vi har svårt att förstå att man kan sätta värde på en framgång som till viss del bygger på fusk. Men nu har nya bearbetningsregler klubbats igenom så att alla kan göra merparten av de bearbetningar som vissa redan har gjort. Vi kommer naturligtvis att bearbeta våra motorer så mycket som de nya reglerna tillåter.

Dagarna före jul kom vi muntligt överens i en förhandling som har pågått en tid. Överenskommelsen kommer att redovisas i informationer i början av nästa år då alla kontrakt är utskrivna och undertecknade. Förändringen innebär stora nyheter men kommer troligen också att innebära en viss inkörningstid innan vi får full utdelning på nyheterna.

 

Åter igen Ett stort TACK
till er alla som har hjälpt oss under 2018

 

 

Hälsningar